Hướng Nghiệp


Sự nghiệp quyết định sự thành công, còn nghề nghiệp quyết định sự nghiệp. Nếu không nghiêm túc trong việc định hướng nghề, chắc chắn sẽ rất khó để đạt được thành công và hạnh phúc! Công ty Tư vấn Giáo dục ASCI là đơn vị tư vấn giáo dục quốc tế duy nhất tại Việt Nam giúp bạn hướng nghiệp trước khi đưa ra quyết định về lộ trình học tập.


 Quy trình hướng nghiệp & tư vấn lựa chọn nghề nghiệp của ASCI

tu van huong nghiep 1

tu van huong nghiep 2 tu van huong nghiep 3 tu van huong nghiep 4 tu van huong nghiep 5 tu van huong nghiep 6 tu van huong nghiep 7